Spring naar inhoud

Stress, overspannenheid en burn-out

Stress brengt je lichaam in staat van paraatheid. Je polsslag versnelt, je spieren spannen zich samen en je ademhaling wordt sneller. Het is spanning die je voelt voor een examen, een sollicitatiegesprek, een optreden of een andere spannende gebeurtenis. Deze stress zorgt ervoor dat je alert kunt reageren of geconcentreerd bezig kunt zijn met een lastige klus. Zodra de klus klaar is gaat de spanning vanzelf weg. Deze spanning/stress hoort bij het leven en is heel gezond.

Stress wordt ongezond als je te lang, te vaak en te heftig spanning voelt en geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning. Die spanning kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een constante hoge werkdruk of spanningen in het gezin. Het is ook belangrijk hoe je met deze spanning omgaat. Van te lang en te veel stress krijg je klachten. Het kan zorgen voor overbelasting en uitputting. In het uiterste geval kunt je overspannen of burn-out raken.

Tijdens een intakegesprek onderzoeken we welke methode van stress hantering het best bij jou past. Bij eenvoudige stressklachten zonder dieperliggende oorzaak is de therapie gericht op klachthantering.

Zijn er dieperliggende oorzaken waardoor je steeds weer te maken krijgt met stress dan is klachthantering alleen niet voldoende. We kijken dan samen naar deze dieperliggende oorzaken waarvan je je misschien niet eens bewust bent. Hypnotherapie is dan een mooie manier om deze oorzaken eens te onderzoeken en aan te pakken.