Spring naar inhoud

Klacht- en tuchtrecht

Uiteraard hoop ik van harte dat onderstaande links niet nodig zullen zijn. Als je ontevreden bent over de therapie, of over mijn benadering, dan nodig ik je van harte uit om hier met mij over in gesprek te gaan. Voor het slagen van de therapie is het heel belangrijk dat de relatie tussen therapeut en cliënt goed is.
Mochten er toch dingen zijn waar je tegenaan loopt dan kun je bij onderstaande instanties terecht.

Mijn praktijk valt onder het klachtrecht van de NBVH en het tuchtrecht van de RBCZ.

Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG. en bij de WKKGZ